Wednesday 22nd of May 2024

Home Vývoj software
Vývoj software PDF Print Email
There are no translations available.

Vývojem software myslíme zjednodušeně tvorbu software na zakázku - tedy podle zadání zákazníka. Takový software vytvořený přesně na míru konkrétním požadavkům funguje do posledního detailu přesně tak, jak zákazník s případným naším přispěním nadefinuje. Na míru je jak celé uživatelské rozhraní (vstupní obrazovky, způsob ovládání, grafické provedení), tak i struktura dat (ta obvykle vychází ze struktury používané zákazníkem v reálné praxi) a veškeré výstupy (souhrny, manažerské přehledy, tiskové sestavy). Software může být spuštěn na počítači, nebo mobilním telefonu, či tabletu.

Samozřejmostí je náš případný podíl na formulaci zadání. Je jasné, že ne vždy má zákazník detailní zadání připraveno a jeho formulace je i prvním krokem realizace projektu. V takovém případě začínáme analýzou / sběrem uživatelských požadavků, které se přetvoří do podrobné specifikace očekávaného výsledku. Tato fáze je pro realizaci projektu velmi důležitá, protože je zároveň i měřítkem splnění očekávání zákazníka. Přesné a detailní zadání také zlevňuje celý proces vývoje, protože minimalizuje riziko "slepých uliček" - tedy cest, které nevedou ke kýženému cíli.

Jako vývoj software chápeme:

  • úpravu existujícího software - zde docílíme upřesnění funkcionality existujících aplikací, tento postup zkracuje trvání projektu, neboť vycházíme z již existující funkční aplikace u které pouze upravujeme její vlastnosti
  • doplnění existujícího software - v tomto případě se jedná zpravidla o vytvoření nového modulu existující aplikace
  • tvorbu software "od bodu 0" - zde se jedná o vývoj aplikace se zcela specifickou funkcionalitou, která není uspokojivě pokryta žádnou existující aplikací, tento postup bývá časově nejnáročnější, ale výsledek pak zcela odpovídá potřebám zákazníka

Pro zjednodušení jsou níže uvedeny příklady takových aplikací na zakázku:

  • databázové aplikace
  • internetové aplikace
  • "desktopové" aplikace
  • integrace existujících aplikací

Koncovým zařízením, na kterém bude software provozován pak může být běžný počítač, nebo např. chytrý mobilní telefon.

 


@ Copyright 2010, AUSTIN CLUB, spol. s r.o., Joomla Template Valid XHTML and CSS.