Tuesday 18th of June 2024

Home Implementace software
Implementace software
There are no translations available.

Většina běžných požadavků na software je pokryta existujícími aplikacemi, které netřeba vyvíjet, je možné je pouze nainstalovat, případně implementovat (s případnými většími či menšími úpravami), což je proces zahrnující kromě vlastní instalace i množství přípravných kroků. Příkladem takové aplikace je psaní a tisk textů, příkladem takové aplikace pak může být již jinde zmíněný Word.

Je jistě zjednodušené prezentovat jako klíčovou činnost vývoj, nebo implementaci software, protože tato fáze přichází ke slovu jako jedna z posledních. Zpravidla ji předchází analýza procesů, které je třeba pokrýt a klíčových problémů, které je třeba řešit. Pak se nabízí jako jedna z oblastí i podpora těchto řešení pomocí počítačových technologií.

Softwarové aplikace je možno rozdělit podle různých kritérií. My jsme si vybrali dělení podle způsobu, jakým jsou aplikace vyvíjeny a posléze nabízeny na trhu. Z tohoto pohledu jsme rozdělili software na:

  • komerční software - běžná kategorie softwarových aplikací, které jsou za úplatu nabízeny na trhu - uživatelé si kupují licenci k užívání vybraného software
  • OpenSource software - je specifická skupina softwarových aplikací, které jsou vyvíjeny rozsáhlými vývojovými týmy složenými zpravidla z vývojářů z celého světa, licence je většinou nabízena uživatelům zdarma, včetně zdrojového kódu aplikací

 

 

 


@ Copyright 2010, AUSTIN CLUB, spol. s r.o., Joomla Template Valid XHTML and CSS.