Řízení projektů Print
There are no translations available.

Jednou z našich klíčových kompetencí je řízení projektů především v oblasti vývoje a implementace softwarových aplikací. Máme zkušenosti s řízením projektů jak středního, tak i velkého rozsahu pro tuzemské i zahraniční klienty. Každý projekt je pro nás výzvou do které se s nadšením vrháme. Mezinárodní projektové týmy pro nás nejsou problémem.

Každý projekt je specifický jak prostředím organizace objednatele a jeho procesy, tak i týmem dodavatele a použitými technologiemi. Do tohoto prostředí je třeba se vždy vcítit, jen tak mohou navrhované projektové výstupy odpovídat potřebám objednatele.

V některých případech je třeba převzít projekt v pokročilejším stádiu realizace. Tato situace vyžaduje na jedné straně intenzivní komunikaci s objednatelem, která zajistí realizaci jeho požadavků a následný rozhodný přístup k novému nastavení projektových principů, ale na druhé straně v mnoha ohledech i citlivý přístup, který umožní zvolit adekvátní prostředky pro realizaci projektu.